Tarih

05.03.2020

Adı Soyadı

Rektörlük Makamının 05.03.2020 tarih ve E.7433 sayılı Yazısı ile bildirilen “Dilek İstek Kutularından çıkan şikayetler”

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 1. Yemek porsiyonlarının az olması, yemeklerin kalitesinin artırılması
 2. Sigara içme alanlarının A Blok tarafına uzak olması ve sigara içme alanlarının kapalı alan olmaması.

Yapılan İşlem

 1. İlgili şikayet gereği; Fakülte Dekanlığının 06.03.2020 tarih ve E. 7650 sayılı yazısı ile “Yemekhanede hizmet veren firma tarafından yemek porsiyonlarının gerektiği kadar olması ve yemek kalitesinin daha iyi bir duruma getirilmesi” Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, Fakültemiz İdari Denetim Kontrol Komisyonu tarafından düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklar tutanak altına alınıp gerekli iyileştirmelerin yapılması için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmektedir.
 2. İlgili şikayet gereği; Fakülte Dekanlığının 09.03.2020 tarih ve E. 7714 sayılı yazısı ile “Fakültemiz yerleşkesinde belirlenen dumansız hava sahası dışında kalan sigara içme alanına yağmurdan korunulması için sundurma yapılması talebi” Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına iletilmiştir.

Tarih

06.07.2020

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Mezun öğrencinin kaybettiği transkript evrakının yeniden düzenlenmesi ile ilgili isteği

Yapılan İşlem

 • Mezun öğrenciye talebini Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık Makamına bir dilekçe ile iletmesi konusunda bilgilendirme cevabı yazılmıştır.

Tarih

04.11.2020

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Yurt dışında (Hindistan) öğrenim gören yabancı uyruklu bir öğrencinin Fakültemizde 3 aylık staj yapma ile ilgili talebi

Yapılan İşlem

 • Yabancı uyruklu öğrenciye Fakültemizde staj yapabileceği tesis ve uygulama merkezi hakkında bilgilendirme cevabı yazıldı

Tarih

29.07.2020

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levent BAT’ın CV’sine ihtiyaç duyulması ile ilgili talep

Yapılan İşlem

 • İlgili öğretim üyesine talep iletildi. Öğretim üyesi talepte bulunan kişinin isteğini e-posta adresine göndermesi durumunda yardımcı olabileceğini belitti. Talepte bulunan kişiye öğretim üyesinin e-posta adresi gönderilerek cevap verildi.

Tarih

21.01.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Üniversitemiz Tarih Bölümü öğrencisinden gelen sınavların ödev şeklinde olması ile ilgili talebi

Yapılan İşlem

 • E-postanın Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine yazıldığı, talebin Fen-Edebiyat Fakültesi (Tarih Bölümü öğrencisi olduğunu belirttiği için) web sayfası iletişim sekmesi altında yer alan “Dilek-İstek Kutusu”na yazılması gerektiği ile ilgili bilgilendirme cevabı verildi.

Tarih

26.01.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Üniversitemiz Uygulama Oteli’nin telefonlarına cevap veren olmadığı ve otelin açık olup olmadığını öğrenmek isteği ile ilgili talep

Yapılan İşlem

 • E-postanın Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine yazıldığı, ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin ana sayfasından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nin web sayfasındaki “İletişim” sekmesi altındaki “Dilek-İstek Kutusu”na talebin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme cevabı yazıldı.

Tarih

23.02.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Eski Sanayi Bölgesi Kumkapı Dalgakıran’da, denizde su samuru olduğu düşünülen canlının Fakültemizde araştırma konusu olup olamayacağı ile ilgili talebi

Yapılan İşlem

 • Gözleme ait bilginin Fakültemiz deniz memelileri ile ilgili çalışan araştırmacılara iletileceği bilgisi verildi.

Tarih

20.05.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Üniversitemiz Uygulama Oteli’nde konaklamak için oda fiyatı ve uygunluk durumunun öğrenilmesiyle ilgili talep

Yapılan İşlem

 • E-postanın Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine yazıldığı, ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin ana sayfasından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nin web sayfasındaki “İletişim” sekmesi altındaki “Dilek-İstek Kutusu”na (ilgili link cevaba eklenerek) talebin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme cevabı yazıldı.

Tarih

18.06.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Üniversitemiz Uygulama Oteli’nde konaklamak için oda fiyatı ve uygunluk durumunun öğrenilmesiyle ilgili talep

Yapılan İşlem

 • E-postanın Su Ürünleri Fakültesi Dilek-İstek e-posta adresine yazıldığı, ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin ana sayfasından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nin web sayfasındaki “İletişim” sekmesi altındaki “Dilek-İstek Kutusu”na (ilgili link cevaba eklenerek) talebin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme cevabı yazıldı.

Tarih

13.12.2021

Adı Soyadı

Su Ürünleri Fakültesi “Dilek – İstek” e-posta adresine iletilen istek

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

 • Yurt dışında yaşayan mezun öğrencinin diplomasının nasıl alabileceği ile ilgili isteği

Yapılan İşlem

 • Mezun öğrenciye Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın iletişim bilgileri verilerek, ilgili birime diploma işlemleri için durumunu iletmesi konusunda bilgilendirme cevabı yazılmıştır.