Bölüm: Turizm Rehberliği
Dahili: 6692
e-posta: alibayram[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili: 6673
e-posta: ekaracar[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Turizm Rehberliği
Dahili: 6683
e-posta: gulerkol[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili: 6675
e-posta: alpaytiril[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dahili: 6682
e-posta: agargaci[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Turizm Rehberliği
Dahili: 6677
e-posta: ecilesiz[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili: 6684
e-posta: earikan[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dahili: 6678
e-posta: hozcelikbozkurt[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili: 6676
e-posta: keremkaptangil[@]sinop.edu.tr

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili: 6686
e-posta: kasan[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Hasan Tahsin KAVLAK
(2547 S.K. 35. Md. Görevli)

Bölüm: Rekreasyon Yönetimi
Dahili:
e-posta: htkavlak[@]sinop.edu.tr